Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

Setril Irunthu Thookinar – சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

0 Views0 Comments

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் கன்மலைமேல் நிறுத்தினார் பாவமான வாழ்க்கையை மாற்றித் தந்தாரே துன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே அவர் எந்தன் கன்மலை அவர் எந்தன் கன்மலையானர்.

Sarva Vallavar En – சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார்

0 Views0 Comments

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார் சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானார் ஆ...இது அதிசயம் தானே ஓ......இது உன்மை தானே கண்டு கொண்டேன் ஒரு புதையல் பெற்றுக் கொண்டேன் ஒரு பொக்கிஷம் இயேசுதான் என் இரட்சகர் இயேசுதான் என் ராஜா ...

Sthothiram Seivenae – ஸ்தோதிரம் செய்வேனே இரட்சகனை

0 Views0 Comments

ஸ்தோதிரம் செய்வேனே இரட்சகனை பாத்திரமாக இம்மாத்திரம் கருணை வைத்த பாத்திரனை யூத கோத்திரனை -என்றும் அன்னை மரிசுதனை புல்மீது அமிழ்ந்துக் கழுதவனை முன்னணை மீதுற்ற சின்னக் குமாரனை முன்னுரை நூற்படி இந்நிலத்துற்றோனை ...

Singasanathil Veetrirukkum – சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

0 Views0 Comments

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் போற்றிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே ஏழு குத்து விளக்கின் மத்தியிலே உலாவிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே ஆதியும் அந்தமும் ...

Sakala Janangale Kaikotti – சகல ஜனங்களே கைகொட்டி

0 Views0 Comments

சகல ஜனங்களே கைகொட்டி தேவனை கெம்பீர சத்தத்தோடே ஆர்ப்பரித்திடுவோமே ஆர்ப்பரித்திடுவோமே உன்னதமானவராகிய கர்த்தர் எந்நாளும் அதிசயமானவராமே மண்ணெங்கும் மகத்துவமான ராஜாவாம் மகிழ்ந்து பாடிடுவோம் போற்றிப் போற்றிப் பாட...

Senaigalin Devan Nammodu – சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு

0 Views0 Comments

சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார் நல்லவர் அவர் வல்லவர் அடைக்கலமானவர் எரிகோ போன்ற சோதனைகள் எதிரிட்டு வந்தாலும் தகர்த்திடுவார் நொறுக்கிடுவார் ஜெயத்தைத் தந்திடுவார் சேனையின் கர்த்தரை நம்பிடுவாய் பாக்கியம் ...

Sathiya Vedathai Dinam Thiyan – சத்திய வேதத்தைத் தினம் தியானி

0 Views0 Comments

சத்திய வேதத்தைத் தினம் தியானி சகல போர்க்கும் அதபிமானி உத்தம ஜீவிய வழிகாட்டும் உயர்வானுலகில் உனைக்கூட்டும் வாலிபர் தமக்கூண் அதுவாகும் வயோதியர்க்கும் அதுணவாகும் பாலகர்க்கினிய பாலும் அதாம் படிமீ தாத்மபசி தணிக்கு...

Siluvai Sumantha Uruvam – சிலுவை சுமந்த உருவம்

0 Views0 Comments

சிலுவை சுமந்த உருவம் சிந்தின இரத்தம் புரண்டோடியே நதி போலவே பாய்கின்றதே நம்பி இயேசுவண்டை வா பொல்லா உலக சிற்றின்பங்கள் எல்லாம் அழியும் மாயை காணாய் நிலையான சந்தோஷம் பூவில் கர்த்தாவின் அன்பண்டை வா ஆத்தும மீட்ப...

Sonnapadi Uyirthelunthar – சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

0 Views0 Comments

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார் சொல்தவறா நம் இயேசு அல்லேலூயா ஆனந்தமே அன்பர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் சாவே உன் வெற்றி எங்கே சாவே உன் கொடுக்கு எங்கே சாவு வீழ்ந்தது வெற்றி கிடைத்தது சகல அதிகாரம் நமக்கு உண்டு விண்ணு...

Seermigu Vaan Puvi Deva – சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்

0 Views0 Comments

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம் சிருஷ்டிப்பு யாவையும் படைத்தாய், தோத்ரம் ஏர்குணனே தோத்ரம் அடியர்க்கு இரங்கிடுவாய் தோத்ரம் மா நேசா நேர்மிகு அருள் திரு அம்பா தோத்ரம் நித்தமு முமக் கடியார்களின் தோத்ரம் ஆர் மணனே தோ...

Saruva Valimai Kirubaigal – சருவ வலிமை கிருபைகள்

0 Views0 Comments

சருவ வலிமை கிருபைகள் மிகுந்த சருவேசா தரிசனம் பெறஉன் சன்னிதி புகுந்தேன் திருவாசா தூயசிந்தை உண்மையில் உனையே தொழுதேத்த தூய ஆவி கொண்டெனை நிரப்பும் ஜகதீசா இருதயத்தைச் சிதற விடாமல் ஒரு நேராய் இசைத்தமைத்துப் பரவசமாக...

Suya Athikara Sundara Kumara – சுய அதிகாரா சுந்தரக் குமாரா!

0 Views0 Comments

சுய அதிகாரா, சுந்தரக் குமாரா! சொந்த உலகந்தனைத் துறந்த மரி மைந்தனான அகிலத்தை ஒரு சொல்லால் அமைத்தனையே அதையரு பம்பரம் போலிசைத்தனையே துகில்போலா காயமதை லகுவாய்ச் சமைத்ததிலே ஜோதி பல மாதிரியாய்த் தூக்கி அங்கிலங்க வைத்...

Sathai Nishkalamai – சத்தாய் நிஷ்களமாய்

0 Views0 Comments

சத்தாய் நிஷ்களமாய் ஒருசாமியமும் இலதாய் சித்தாய் ஆனந்தமாய்த் திகழ்கின்ற திரித்துவமே எத்தால் நாயடியேன் கடைத்தேறுவன் என்பவந்தீர்ந்து அத்தா உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே எம்மா விக்குருகி உயிரீந்து புரந்ததற்கோர் ...

Sthothirabali Sthothirabali – ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திரபலி அப்பாவுக்கு

0 Views0 Comments

ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திரபலி அப்பாவுக்கு துதியும் கனமும் மகிமையும் என் அப்பாவுக்கு சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா பெலன் தந்தீரே நன்றி ஐயா அன்பு கூர்ந்தீர் நன்றி ஐயா அரவனைத்தீர் நன்றி ஐயா உணவு தந்தீர் நன்றி ஐயா உட...

Santhosam Santhosam Santhosame – சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷமே

0 Views0 Comments

சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷமே பரலோக சந்தோஷமே சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷமே அவர் சமூகத்தில் சந்தோஷமே இயேசுவின் சமூகத்தில் சந்தோஷமே கர்த்தரின் யுத்தத்தில் நாம் நிற்கும்போது கலங்கிடத் தேவையில்லை கைகளை உயர்த்தி ஆராதித்...

Sorvana Aaviyai Neekum – சோர்வான ஆவியை நீக்கும்

0 Views0 Comments

சோர்வான ஆவியை நீக்கும் துயர ஆவியை அகற்றும் கண்ணீரின் மத்தியில் வாரும் அப்பா வேண்டுகிறேன் இயேசுவே இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் எனக்கு நீரே காத்திருந்து பெலன் பெறுவேன் கழுகு போல பறப்பேன் காகத்தின் வம்சம் நான் அல்...

Senaigalin Karthar Nammodu – சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார்

0 Views0 Comments

சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார் யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம் பூமி நிலை மாறினாலும் மலைகள் பெயர்ந்து போனாலும் பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும் நாம் பயப்படோம் தேவன் பூமி அனைத்திற்கும் இராஜா கருத்துடன...

Serabin Thoodhargal – சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர்

0 Views0 Comments

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர் மகிமையை உடையாக அணிந்துள்ள மகத்துவர் பாத்திரர் நீரே பரிசுத்தர் நீரே ஸ்தோத்திம் பாடியே புகழ்ந்திடுவேன் தழும்புள்ள கரங்களினாலே காயங்கள் ஆற்றிடுவீரே கண்ணீரை துருத்தியில் வைத்...

Seei Adaitharunam Ithari – சீர் அடைதருணம் இதறி மனமே

0 Views0 Comments

சீர் அடைதருணம் இதறி மனமே சிதைவு படும் முனமே சீர் அடை தருணம் இதறி மனமே பார் உடலொடு வலுபோர் இடும் அலகையும்-(ரீ) ஆரவாரம் எடுத் தழிக்கும் உனை க்ஷணத்தில் நொடியதில் அழிவடை புடவியில் நணுகுதல் நலமோ - பேதாய் நோய் துய...

Salemin Raja Sangeyin Raja – சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா

0 Views0 Comments

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா ஸ்வாமி வாருமேன் ஸ்வாமி வாருமேன் இந்தத் தாரணிமீதினில் ஆளுகை செய்திடச்சடுதி வாருமேன் சீக்கிரம் வருவோமென்றுரைத்துப்போன செல்வக்குமாரனே இந்தச் சீயோனின் மாதுகள் தேடித்திரிகின்ற செய்திகேளீர...

Santhosama Irunga Eppoluthum – சந்தோஷமாயிருங்க எப்பொழுதும்

0 Views0 Comments

சந்தோஷமாயிருங்க எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் சர்வ வல்ல தேவன் நம்மோடிருக்கிறார் நெருக்கத்தின் நேரத்திலும் கண்ணீரின் பாதையிலும் நம்மைக் காண்கின்ற தேவன் நமோடிருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க ...

Sathiya Vedham Bhaktharin – சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம்

0 Views0 Comments

சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம் சுத்தர்கள் போகும் பாதையின் தீபம் உத்தம மார்க்கம் காட்டும் எத்தனை துன்பம் துயரம் வந்து பக்தனை தேற்றிடும் ஒளஷதம் நித்தம் விரும்பும் கர்த்தர் வசனம் சுத்த பசும்பொன் தெளிந்திடும் தேன் ...

Sugam Undu Belan Undu – சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு

0 Views0 Comments

சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு ஜீவன் உண்டு உம் பாதத்தில் நேசிக்கிறேன் உம்மைத் தானே என் தெய்வமே என் இயேசுவே நேசம் உண்டு பாசம் உண்டு இரக்கம் உண்டு உம் பாதத்தில் அடைக்கலமே அதிசயமே அண்டி வந்தேன் உம் பாதமே துக்கம்...

Sarva Logathiba Namaskaram – சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்!

0 Views0 Comments

சருவ லோகாதிபா, நமஸ்காரம்! சருவ சிருஷ்டிகனே, நமஸ்காரம்! தரை, கடல், உயிர், வான் சகலமும் படைத்த தயாபர பிதாவே, நமஸ்காரம். திரு அவதாரா, நமஸ்காரம்! ஜெகத் திரட்சகனே, நமஸ்காரம்! தரணியின் மனுடர் உயிர் அடைந்தோங்கத் தரு...

Saronin Rojave Pallathakin – சாரோனின் ரோஜாவே

0 Views0 Comments

சாரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் லீலியே உள்ளத்தின் நேசமே இயேசு என் பிரியமே ஆத்தும நேசரே உம் நேசம் இன்பமே பூரண ரூபமே பழுதொன்றும் இல்லையே வருவேனென்றுரைத்தவர் சீக்கிரம் வருகிறார் வாக்கு மாறாதவர் தாமதம் செய்யாரே ...

Sarva Srishtikkum Yejamaan – சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

0 Views0 Comments

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே சர்வ சிருஷ்டியைக் காப்பவர் நீரே எங்கள் இதயத்தில் உம்மை போற்றிடுவோம் என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோம் ஆ ஆ ஆ.. அல்லேலூயா ஆமென் வானம் பூமி ஒழிந்து போனாலும் உம் வார்த்தை என்றும் மாறா...

Sornthu Pogathe En Nanbane – சோர்ந்து போகாதே என் நண்பனே

0 Views0 Comments

சோர்ந்து போகாதே என் நண்பனே மனம் உடைந்து போகாதே என் பிரியமே கடும் புயல் வரினும் காற்று வீசினும் கலங்காதே மனமே ஆத்ம நேசர் முன் செல்கையில் நான் என்றுமே அஞ்சிடேன் என் கரம்பிடித்து தம் மகிமைதனில் அவர் தினமும் நடத்...

Siluvai Naadhar Yesuvin – சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

0 Views0 Comments

சிலுவை நாதர் இயேசுவின் பேரொளி வீசிடும் தூயக் கண்கள் என்னை நோக்கிப் பார்க்கின்றன - தம் காயங்களையும் பார்க்கின்றன என் கைகள் பாவங்கள் செய்திட்டால் தம் கையின் காயங்கள் பார்க்கின்றாரே தீய வழியில் என் கால்கள் சென்றா...

Singara Maligaiyil Jeya – சிங்கார மாளிகையில்

0 Views0 Comments

சிங்கார மாளிகையில் ஜெய கீதங்கள் பாடிடுவோம் சீயோன் மணவாளனுடன் ஆனந்தம் பாடி அன்பரைச் சேர்ந்து ஆறுதலடைந்திடுவோம் அங்கே அலங்கார மகிமையின் கிரீடங்கள் சூடி அன்பரில் மகிழ்ந்திடுவோம் துயரப்பட்டவர் துதித்துப்பாடுவார...

Sthothiram Yesu Nadha – ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா

0 Views0 Comments

ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம் நின்னடியார் திருநாமத்தின் ஆதரவில் வான தூதர் சேனைகள் மனோகர கீதங்களால் எப்போதும் ஒய்வின்றிப் பாடி துதிக்க மாபெரும் மன்னவனே உமக்க...

Online Blessing Tv Live

0 Views0 Comments

Reaching India so that no Indian will land in hell, but be delivered from sin and curses. The word of God to be made available to each and every home to have a direct communion with God day and night, to medita...

Elshadai Lyric Video From Album : Um Kirubaiyae Vol3

0 Views0 Comments

Song : ELSHADAI Album : Um Kirubaiyae 3 Sung By :Pr.S.Ebenezer,Eva.Joel Thomas Raj Lyrics,Tune & Composed : Pr.S.Ebenezer Music : John Paul Reuben

Santhosam Ponguthey – சந்தோஷம் பொங்குதே

0 Views0 Comments

சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே அல்லேலூயா இயேசு என்னை இரட்சித்தார் முற்றும் என்னை மாற்றினார் சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே வழி தப்பி நான் திரிந்தேன் பாவப் பழியதை சுமந்தலைந்தேன் அவர்...

Seer Yesu Nathanukku – சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம்

0 Views0 Comments

சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் ஆதி திரியேக நாதனுக்கு சுபமங்களம் பாரேறு நீதனுக்கு பரம பொற்பாதனுக்கு நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு ஆதி சரு வேசனுக்கு ஈசனுக்கு மங்களம் அகிலப் பிரகாசனுக்கு நேசனுக்கு மங்கள...

Siluvayil Thongum Yesuvai Paar – சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப்பார்

0 Views0 Comments

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப்பார் திரு இரத்தம் சிந்தும் தேவனைப்பார் முள்முடி தலையில் பாருங்களேன் முகமெல்லாம் இரத்தம் அழகில்லை கள்வர்கள் நடுவில் கதறுகிறார் கருணை தேவன் உனக்காக கைகால் ஆணிகள் காயங்களே கதறுகிறா...

Sundara Parama Deva – சுந்தரப் பரம தேவமைந்தன்

0 Views0 Comments

சுந்தரப் பரம தேவமைந்தன் ஏசுக் கிறிஸ்துவுக்குத் தோத்திரம் புகழ்ச்சினித்திய கீர்த்தனம் என்றும் அந்தரம் புவியும் தந்து சொந்த ஜீவனையும் ஈந்து ஆற்றினார் நமை ஒன்றாய்க் கூட்டினார் அருள் முடி சூட்டினார் கிருபையால் தேற்ற...

Page 1 of 3712345...102030...Last »